Drikkevandshygiejne med Geberit Beskytter liv

Biofilm i drikkevandssystemet

Biofilm i drikkevandssystemet

Biofilm opstår overalt, hvor vand cirkulerer, herunder drikkevandssystemer. Normalt udgør de ikke noget problem og påvirker ikke kvaliteten af drikkevandet. Sundhedsrisikoen opstår kun, når bakterierne har mulighed for at formere sig, hvilket kan ske i stillestående vand og vand med temperaturer mellem 25 °C og 50 °C. I praksis er risikoen størst i tomme bygninger, rum der kun anvendes midlertidigt og i rør med døde forgreninger.

Hygiejneproblemer grundet hastig vækst af bakterier kan undgås ved:

  • korrekt planlægning, design og ibrugtagning
  • korrekt betjening
  • undgåelse af stillestående vand
  • undgåelse af uhensigtsmæssige temperaturer mellem 25 °C og 50 °C

En undervurderet risiko: legionella og pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Alle, der indånder legionella, kan blive inficeret. Det kan ske alle steder, hvor forurenede vanddråber slipper ud i luften; eksempelvis under bruseren eller vandhanen.

Legionella kan også forårsage lungebetændelse. Det bliver dog ofte ikke set som årsagen hertil. Derfor er det estimerede antal af urapporterede sygdomstilfælde højt og sygdommens alvor undervurderete. Det samme gælder pseudomonas, som kan forårsage koldbrand og udvikle resistens over for antibiotika.

Problematiske områder for drikkevandshygiejne

Farekilder: stillestående, lunkent vand i en installation i en bolig.
Vælg et infopunkt på billedet

Løsningen til nye og eksisterende bygninger

Geberit produkter til drikkevandshygiejne

Kompakt og selvstændig: Geberit hygiejneskylningen Rapid kan installeres lige der, hvor der er brug for den

Geberit hygiejneskylning Rapid – hurtig løsning til legionellabakterier

  • Kompakte dimensioner
  • Batteri giver mulighed for brug uafhængigt af nettet
  • Vandlås let at rengøre
  • Brug uden vandlås er mulig, f.eks. i tilfælde af afløb til cisternen
  • Skylleintervaller kan indstilles let og intuitivt
  • Nem installation, hurtig afmontering, kan genanvendes mange gange

Geberit SetApp

Geberit SetApp for programmering af hygiejneskyl

Geberit hygiejneskyl kan styres via din smartphone og Geberit SetApp.

Link til download:

Apple App Store
Google Play Store

Nyhed Geberit hygiejneskylning Rapid

Når du oplever alvorlige hygiejneproblemer som følge af stillestående drikkevand, kræves der hurtig handling. Med den nye Geberit hygiejneskylning Rapid kan problemet løses hurtigt og nemt. Den er nem at bruge og har alle de grundlæggende funktioner til regelmæssig udskiftning af vandet. Den kompakte og økonomiske hygiejneløsning anvendes med batteri og kan tages i brug med det samme i lige præcis de områder med risiko for stillestående vand. Det gør den til en ideel midlertidig løsning, f.eks. hvis store opgaver i forbindelse med renovering ikke kan implementeres med det samme.

Video

Optimal drikkevandshygiejne

Find ud af mere om vores bidrag til optimal drikkevandshygiejne.

Geberit hygiejneskyl Udvalgte produkter

Standarder og love

Der er flere bestemmelser og standarder til at sikre drikkevandskvaliteten i installationer i boligen. På europæisk niveau regulerer direktivet 98/83/EF kvaliteten af vand, som mennesker forbruger. VVS-ingeniører, -installatører og driftsansvarlige er på sikker juridisk grund, hvis de følger direktiver som dette og overholder de landespecifikke reguleringer.

Direktiv 98/83/EF