Drikkevandshygiejne med Geberit Beskytter liv

En undervurderet farekilde

Brusere er en mulig kilde til legionellainfektion

Legionellabakterier lever i vand og kan medføre legionærsyge. Ifølge et studie udført af Robert Koch-instituttet (kun tysk)medfører sygdommen omtrent lige så mange dødsfald i Tyskland som trafikulykker (kun tysk).

Infektioner sker f.eks. ved indånding af små dråber vand under bruseren. Pseudomonas og andre bakterier udgør også en farekilde.

Varmt og koldt vand er altid i bevægelse

Det er korrekt, at drikkevand aldrig er helt uden bakterier, men normalt er koncentrationen af bakterier ufarlig. Sundhedsrisici opstår først, når bakterierne kan formere sig. Stillestående vand og vandtemperaturer mellem 25 °C og 50 °C kan fremme bakterievæksten. I praksis findes risikoen ofte i tomme ejendomme, i rum, der kun anvendes midlertidigt, eller i tilfælde, hvor rør med døde ender ikke er i brug.

Hygiejneproblemer forårsaget af for mange bakterier kan undgås pålideligt ved hjælp af:

  • korrekt planlægning, design og ibrugtagning
  • korrekt betjening
  • undgåelse af stillestående vand
  • undgåelse af uhensigtsmæssige temperaturer mellem 25 °C og 50 °C

Problematiske områder for drikkevandshygiejne

Farekilder: stillestående, lunkent vand i en installation i en bolig.
Vælg et infopunkt på billedet

Løsningen til nye og eksisterende bygninger

Geberit produkter til drikkevandshygiejne

Kompakt og selvstændig: Geberit hygiejneskylningen Rapid kan installeres lige der, hvor der er brug for den
Geberit hygiejneskylning Rapid – hurtig løsning til legionellabakterier
  • Kompakte dimensioner
  • Batteri giver mulighed for brug uafhængigt af nettet
  • Vandlås let at rengøre
  • Brug uden vandlås er mulig, f.eks. i tilfælde af afløb til cisternen
  • Skylleintervaller kan indstilles let og intuitivt
  • Nem installation, hurtig afmontering, kan genanvendes mange gange

Nyhed Geberit hygiejneskylning Rapid

Når du oplever alvorlige hygiejneproblemer som følge af stillestående drikkevand, kræves der hurtig handling. Med den nye Geberit hygiejneskylning Rapid kan problemet løses hurtigt og nemt. Den er nem at bruge og har alle de grundlæggende funktioner til regelmæssig udskiftning af vandet. Den kompakte og økonomiske hygiejneløsning anvendes med batteri og kan tages i brug med det samme i lige præcis de områder med risiko for stillestående vand. Det gør den til en ideel midlertidig løsning, f.eks. hvis store opgaver i forbindelse med renovering ikke kan implementeres med det samme.

Video

Optimal drikkevandshygiejne

Find ud af mere om vores bidrag til optimal drikkevandshygiejne.

Standarder og love

Der er flere bestemmelser og standarder til at sikre drikkevandskvaliteten i installationer i boligen. På europæisk niveau regulerer direktivet 98/83/EF kvaliteten af vand, som mennesker forbruger. VVS-ingeniører, -installatører og driftsansvarlige er på sikker juridisk grund, hvis de følger direktiver som dette og overholder de landespecifikke reguleringer.

Direktiv 98/83/EF