Erklæringer Overensstemmelseserklæringer og ydeevnedeklarationer

For markedsføringen af bestemte produkter er producenten lovmæssigt forpligtet til at udstede hhv. en overensstemmelseserklæring (DoC) og en ydeevnedeklaration (DoP). Disse produkter skal forsynes med det relevante overensstemmelsesmærke (f.eks. CE eller UKCA).

I Geberits online-katalog står erklæringerne til rådighed for download under “Dokumenter“, når du var valgt produktet.

Til Geberit onlinekataloget

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til: marketing.dk@geberit.com