Drikkevandshygiejne med GeberitBeskytter liv

Vores drikkevand er ikke sterilt: det indeholder mikroorganismer, som danner biofilm. Disse giver ikke normalt problemer eller har betydning for kvaliteten af drikkevandet. Et stabilt økosystem kan endda have en positiv effekt på vandkvaliteten. Dog kan biofilm også danne grund for nogle bakterier, der ikke er gode for vores helbred.

Stærkt kontrolleret kilde

Biofilm i drikkevandssystemet

Vand er en naturlig kilde til næring og afhængig af lokation også let tilgængeligt, da det kan fås fra flere forskellige kilder. Vandforsyningen kontrollerer løbende vores drikkevand for kemikalier, mikrobiologi og parametre som lugt og farve - og er således den mest regulerede kilde til næring.

Vandforsyningen skal sikre, at det drikkevand, de tilbyder, er af høj kvalitet og ikke farligt for vores helbred.

En undervurderet risiko: legionella og pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Alle, der indånder legionella, kan blive inficeret. Det kan ske alle steder, hvor forurenede vanddråber slipper ud i luften; eksempelvis under bruseren eller vandhanen.

Legionella kan også forårsage lungebetændelse. Det bliver dog ofte ikke set som årsagen hertil. Derfor er det estimerede antal af urapporterede sygdomstilfælde højt og sygdommens alvor undervurderet. Det samme gælder pseudomonas, som kan forårsage koldbrand og udvikle resistens over for antibiotika.

Måling af legionella

Grafikken viser, at legionella fordobles hver dag (© Geberit)

På vegne af Geberit har Prof. Dr. Hubert Hilbi og hans ressearchgruppe undersøgt Legionella på University of Zurich.

Væksten af Legionella stiger i takt med stigende temperaturer til et vis punkt. Ved 40°C fordobles Legionella tre gange så hyppigt pr. tidsenhed end på 25°C. I stedet for at fordobles to gange fra 1 til 4 ved 25°C, fordobles Legionella seks gange fra 1 til 64 ved 40°C.

VDI 6023-1 kræver komplet udskiftning af vandet hver 72. time og koldvandstemperaturen må ikke overstige 25°C, når der er blevet trænet 3 liter (orange linje i grafikken). I praksis er det dog ikke altid muligt at undgå disse kritiske temperaturer.

Temperaturafhænigt skylleinterval

Temperaturafhænigt skylleinterval (© Geberit)

Et temperaturafhængigt skylleinterval (den blå buede kurve) kan beregnes på baggrund af de målte fordoblinger.. I overensstemmelse med VDI 6023-1 forventes det, at et interval på 72 timer er passende ved 25°C. Ved højere temperaturer beregnes skylleintervallet så Legionellaen kan fordobles ligeligt i tidsperioden. Dette resulterer eksempelvis i et skylleinterval på 46 timer ved 29°C. På den måde kan den øgede risiko for kontaminering undgås, selv hvis vandtemperaturen ikke kan holdes. Ifølge en undersøgelse af DVGW fører kortvarige temperaturen over 25°C ikke direkte til Legionella.

PROBLEMATISKE OMRÅDER FOR DRIKKEVANDSHYGIEJNE

Problemer og løsninger i installationen af forsyningsrør
Vælg et infopunkt på billedet

Altid frisk drikkevand

Geberit hygiejneløsninger – til frisk drikkevand (© Geberit)

Når det kommer til at skabe effektiv hygiejne i bygninger, tilbyder Geberit mange løsninger.

Målet: At tilbyde brugertilpassede løsninger til at vedligeholde drikkevandskvaliteten i sanitære installationer og til alle typer brug.

Mere information om Geberit hygiejnesystemer

Standarder og love

Der er flere bestemmelser og standarder til at sikre drikkevandskvaliteten i installationer i boligen. På europæisk niveau regulerer direktivet 98/83/EF kvaliteten af vand, som mennesker forbruger. VVS-ingeniører, -installatører og driftsansvarlige er på sikker juridisk grund, hvis de følger direktiver som dette og overholder de landespecifikke reguleringer.

Direktiv 98/83/EF
Drikkevandsbekendtgørelsen
Anvisning 017 (Legionella) fra Rørcentret  (1.8 MB)
Anvisning 027 (Vandinstallation) fra Rørcentret  (764 KB)

Video

Optimal drikkevandshygiejne

Find ud af mere om vores bidrag til optimal drikkevandshygiejne.

Geberit hygiejneskylUdvalgte produkter