Tre gode rådUndgå forsinkelse og nedsat levetid

Fejl i installationen af forsyningsrør til varme, køl og vand i byggeriet kan blive dyre. Men de tre hyppigste fejl, der forsinker eller nedsætter levetiden på forsyningsinstallationer, kan undgås ved at følge tre tommelfingerregler.

Dobbeltarbejde, gentagne besøg for at rette op på fejl og gigantiske ekstraregninger er enhver håndværker og kundes mareridt. Trods høj professionalisme blandt de danske VVS’ere er der alligevel især tre fejlkilder, som ofte er årsag til en nedsat levetid eller forsinket tidsplan på forsyningsinstallationer, der fører til netop disse ubehagelige følger.

De tre råd kommer fra en erfaren herre i branchen. Oliver Ragnar Larsen er teknisk salgskonsulent hos Geberit, uddannet VVS’er og har 15 års erfaring med at rådgive og vejlede VVS’ere i blandt andet installationen af forsyningsrør i byggeprojekter.

1 Få styr på leverancerne og hold tæt kontakt med din leverandør

Selvom danske VVS-grossister har store varelagre, er forsinkede leverancer stadig en udbredt problematik, der kan forsinke installationsprocessen i et byggeri. Det skyldes typisk, at det inden byggeriets opstart kan være svært at vurdere eksempelvis hvilke fittings, der skal bruges undervejs. Derfor er det vigtigt, at alle fittings er på grossistens lager fra start.

Her opfordrer Oliver Ragnar Larsen til, at man som installatør ved opstarten af et byggeprojekt mødes med sin leverandør, som typisk har en større teknisk indsigt i det konkrete byggeprojekt, end grossisten naturligt har. På mødet skal man gennemgå, hvilke varenumre der er lagerført til projektet. Herefter krydstjekker leverandøren listen af varenumre med grossistens aktuelle varelager og sørger for, at alle numre bliver trukket hjem til den aftalte deadline.

2 Gør en dyd ud af at følge fabrikantens anvisninger – og tøv ikke med at kontakte din leverandør

I de fleste store byggerier skal der installeres forsyningsrør til både varme, vand og køl. Men bliver værktøj fra én type forsyningsrør brugt til en anden type, kan det få fatale konsekvenser med eksempelvis metalpartikler i vandforsyningen. Sker dette, begynder tæringen fra dag ét, og holdbarheden, som måske oprindeligt var omkring 75 år, rasler ned til 10 år eller mindre.

En anden fejlkilde, der kan opstå ved ikke at følge fabrikantanvisningerne til punkt og prikke, er pladsmangel til ekspansionsoptagelse i rørene, som i sidste ende kan føre til sprængte rør eller beskadigelse af bygningsdele.

Rådet fra Oliver Ragnar er enkelt. Gør en dyd ud af at følge fabrikantens anvisning nøje – og kontakt dem for teknisk vejledning, hvis du er den mindste smule i tvivl. Det lønner sig i sidste ende.

3 Hold god hygiejne i byggeprocessen

Ud over at skabe ro og overblik er en snorlige orden i opbevaring af byggematerialer og værktøjer også kilden til at undgå, at skidt og snavs finder vej til drikkevandssystemer med store omkostninger til følge.

For at holde god orden i opbevaring og transport af materialer og værktøj anbefaler Oliver Ragnar Larsen at lave tydelige markeringer på hylder og kasser med klistermærker og skilte samt at briefe alle installatører grundigt i disse. Som et ekstra led i at holde den gode hygiejne opfordrer han samtidig til, at man hyppigt påminder alle om at proppe rørender grundigt af ved ophold i en installation.