Geberit PE SuperTube Systemet, der skaber mere plads

Hydraulisk optimeret afløb i højhuse

Geberit PE SuperTube teknologien er baseret på det perfekte samspil mellem systemkomponenter, der gør det muligt at installere spildevandssystemer på en særligt pladsbesparende måde i højhuse. SuperTube betyder, at der ikke længere er behov for et ekstra udluftningssrør, hvilket giver mere bolig- og gulvplads. Rørledninger med konsekvent mindre dimensioner gør det muligt at anvende mindre rørskakter. Vandrette rørledninger kan lægges med en længde på op til seks meter uden fald, så der spares endnu mere plads.

  • Mere bolig- og gulvplads
  • Enkel planlægning og montering
  • Mindre rørdimensioner (d110)
  • Maksimal afløbskapacitet på 12 l/s
  • Ingen ekstra rør til udluftning
  • Vandrette rørledninger uden fald (op til 6 m)

Pladsbesparende installation

Spar plads med mindre rørdimensioner på d110 uden et ekstra ventilationsrør. Yderligere besparelser med vandrette rør med en længde på op til seks meter uden fald
En masse plads nødvendig til konventionelle afløbssystemer med en rørdimension på d160 og et yderligere d90-ventilationsrør

Sammenligningen illustrerer forskellen:

Med Geberit PE SuperTube (illustration til venstre) er afløbskapaciteten 12 l/s. Denne teknologi giver mulighed for en afløbsledning med en konsistent rørdimension på d110, hvilket betyder, at der ikke er brug for etekstra udluftningsrør. Desuden kan de vandrette rørledninger lægges med en længde på op til 6 meter uden fald.

En konventionel afløbsledning (illustration til højre) når op på en afløbskapacitet på 12,4 l/s med rørdimensioner på d160 og et ekstra ventilationsrør på d90.

Perfekt samspil

Det udstrømmende vand sættes i svingninger af Geberit PE Sovent fittingen.

En kontinuerlig luftsøjle med Geberit SuperTube
Vælg et infopunkt på billedet

Tre fittings gør den afgørende forskel

Geberit PE Sovent fitting d110

Geberit PE Sovent fitting d110

Geberit PE Sovent fittingens optimerede produktgeometri leder vandet til faldrøret og sætter det i rotation, så det presses mod rørets væg. Den cirkulære strømning, der hermed opstår, skaber en stabil, konstant luftsøjle indvendigt, hvilket giver en afløbskapacitet på 12 l/s.

Geberit PE BottomTurn bøjning d110

Geberit PE BottomTurn bøjning

Med Geberit PE BottomTurn bøjningen bryder en retningsændring muren af vand, og den cirkulære strømning bliver til en lagdelt strømning uden at afbryde luftsøjlen. Denne ændring giver en betydelig reduktion af impulstab sammenlignet med konventionelle løsninger

Geberit PE BackFlip bøjning d110

Geberit PE BackFlip bøjning

Den snoede Geberit PE BackFlip bøjning får den lagdelte strømning af vand til at hvirvle, så den drejer gennem den lodrette rørledning, mens det ledes væk i en cirkulære strømning. Den indvendige luftsøjle i det efterfølgende faldrør bevares.

Få mere viden

Geberit PE SuperTube kort fortalt

Se alle detaljerne ved Geberit PE SuperTube systemet.

Hydraulisk ekspertise hos Geberit

Se historien om Geberit SuperTube.

Geberit PE Supertube De tre Supertube dele