For at kunne tilbyde dig en optimal service, anvender denne hjemmeside cookies. Ved at bruge vores hjemmeside udtrykker du dit samtykke til denne funktion. Du kan finde mere information i vores fortrolighedspolitik .

OK
Geberit Danmark

Drikkevandshygiejne med Geberit

Beskytter liv

En undervurderet farekilde

 • Legionellabakterier i drikkevand under mikroskopet

Legionellabakterier lever i vand og kan medføre legionærsyge. Ifølge undersøgelser i Tyskland er antallet af mennesker, der dør af denne sygdomme, på højde med antallet af trafikdødsfald. Infektioner sker f.eks. ved indånding af små dråber vand under bruseren. Pseudomonas og andre bakterier udgør også en farekilde.

Hvor kommer bakterierne fra?

 • Brusere som en potentiel infektionsrute for legionella
 • Drikkevand er aldrig helt uden bakterier
 • Men koncentrationen af bakterier er normalt harmløs
 • Faren opstår, når bakterierne begynder at formere sig kraftigt –
  • i stillestående vand og
  • ved temperaturer mellem 25 °C og 50 °C

Pålidelige drikkevandsinstallationer

Hygiejneproblemer kan undgås på pålidelig vis ved hjælp af:

 • Korrekt planlægning, design og ibrugtagning
 • Korrekt betjening
 • Forhindring af stillestående vand
 • Undgåelse af ugunstige temperaturer

Hvad man som professionel behøver at vide

Drikkevandshygiejne: afgørende viden for professionelle
Slukningsvandrør

Slukningsvandrør

Ingen mulighed for tilbageløb

Vandet i slukningsvandrørene stagnerer, som årene går. Derfor kræves der en teknisk foranstaltning til at forhindre tilbageløb ind i drikkevandssystemet.

Geberit Mapress Rustfrit fitting med beskyttelseskappe

Renhed

Velbeskyttede systemkomponenter

Rør og fittings fra Geberit er beskyttet mod skidt i kraft af deres indpakning.

Grafik – legionellavækst

Varmtvandsbeholder

For varmt for bakterier

Grafikken viser væksten af legionella som en funktion af vandtemperaturen. Varmtvandsbeholderen skal indstilles, så vandet varmes op til mindst 60 °C. Bakterievæksten er højest ved temperaturer mellem 25 °C og 50 °C.

Geberit hygiejnefilter i etui

Ren start

Simpelt og pålideligt

Et Geberit Hygiejnefilter forhindrer, at rørene kontamineres med uhygiejnisk vand under den indledende fyldning – f.eks. under en trykprøvning med vand.

Komponenter og apparater

Kun med godkendelse

Kun godkendte komponenter og apparater må tilsluttes drikkevandsinstallationerne. Derudover skal de jævnligt rengøres og vedligeholdes.

Grafik – legionellavækst

Isolering mod varme

Undgå lunkent vand

Grafikken viser væksten af legionella som en funktion af vandtemperaturen. Med en god isolering mod varme forbliver det kolde vand virkelig koldt, og det varme vand virkelig varmt, hvilket betyder, at bakterierne ikke kan formere sig.

Tilsmudset drikkevand

Det hele flyder

Ingen ubrugte rør

Vand stagnerer i rørdele, der ikke anvendes eller kun anvendes sjældent. Legionella kan formere sig og kontaminere resten af systemet. Derfor anbefaler vi Geberit ringledninger.

Geberits hygiejneskylning med SetApp

Uregelmæssig anvendelse

Fuldt automatisk skyl

Geberits hygiejneskylning forhindrer, at vandet stagnerer over længere tid i drikkevandsrørene. Betjening via smartphone er helt ligetil.

Geberit Mapress Rustfrit fittings

Dimensionering

Præcist den rigtige størrelse

Rørdiametre, der er dimensioneret til det faktiske forbrug og ikke er for store, muliggør en optimal udskiftning af vandet.

 • Geberit hygiejneskylning
 • Pålidelig udskiftning af vandet i drikkevandsinstallationer
 • Forhindring af stillestående vand
 • Undgåelse af ugunstige temperaturer
 • Til bygninger, hvor anvendelsen er uregelmæssig: hoteller, pensionater, sygehuse, skoler, sportshaller, kaserner, ferieboliger etc.
 • Skylleeffekt på op til 2 x 15 liter i minuttet
 • Temperatur- og volumetriske strømningshastighedssensorer minimerer vandforbruget
 • Betjening med Geberit SetApp via smartphone
 • Logfunktion
 • Tilslutning til STS-anlæg via RS485 eller digital I/O
 • Hygiejnefilter i etui
 • Til indledende fyldning inden tæthedsprøvning
 • Holder bakterier og skidt tilbage
 • Sikrer, at kun hygiejnisk perfekt vand kommer ind i drikkevandsinstallationen
 • Forhindrer forurening af anlægget
 • Geberit Mapress Rustfrit fitting med beskyttelseskapper
 • Geberits rør og fittings er beskyttet med kapper
 • Beskyttelseskapperne forhindrer kontaminering under opbevaringen og transporten af vandet
 • Fjern ikke beskyttelseskapperne indtil umiddelbart før installationen
 • Sæt beskyttelseskapperne på igen i tilfælde af afbrydelser i installationen