For at yde dig den optimale service bruger vi på cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtidig samtykke til denne funktion. Find mere information i vores databeskyttelseserklæring.

OK

Rent vand i bevægelse

Geberit hygiejneskylning og Geberit hygiejnefilter

Hygiejne pumpe

Hygiejnisk drikkevandssystem fra starten
Lange driftsstop og indtrængen af urenheder i drikkevandssystemet hører til blandt de største farer, der kan påvirke vandkvaliteten i husinstallationerne. Geberit hygiejnefilter sikrer, at den indledende fyldning af systemet udføres i overensstemmelse med de nødvendige hygiejnekrav. Geberit hygiejneskylning forhindrer, at rørsystemet er ude af drift i længere perioder og sikrer, at stagnation ikke kan resultere i dannelse af farlige bakterier. Den indvendige cirkulation garanterer på hygiejnisk vis lave energiomkostninger og derfor en højere økonomisk effektivitet.


De relative standarder og forskrifter kræver, at en drikkevandsinstallation skal fyldes med fuldstændigt hygiejnisk vand. Geberit hygiejnefilter holder skidtpartikler og bakterier tilbage på pålidelig vis. De leverede stikforbindelser kan tilsluttes på et øjeblik. Filteret har en holdbarhed på ca. 6 måneder eller 3000 liter og er egnet til fyldning og drikkevandsinstallationer på op til 50 boligenheder. Datoen for næste filterskift vises i god tid.


Varmtvandsrør og cirkulationsledning i ét rør: I stedet for to rør, der er installeret parallelt til det varme vands indløb og tilbageløb, anvendes der ved indvendig cirkulation et rør inden i et rør. Du gør derfor hurtige fremskridt, når du installerer drikkevandssystemet, ligesom du forsyner dine kunder med en hygiejnisk varmtvandsløsning, som også sparer værdifuld energi.